Modernizacja infrastruktury kolejowej
w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze
korytarza nr 8 linii towarowych na granicy
UE z Białorusią – prace studyjne
Projekt nr 2015-PL-TM-0037-S
Wschodnia Brama Europy
Wspólne wyzwania. Wspólny rozwój.
Szansa na rozwój gospodarczy.
previous arrow
next arrow
Slider

O projekcie:

Główne założenia projektu:

• modernizacja układów torowych stacji (1435, 1520 mm),
• budowa systemów sterowania ruchem kolejowych,
• zwiększenie liczby obsługiwanych pociągów,
• poprawa operacyjności,
• zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych,
• zwiększenie udziału Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze w odprawach
pociągi z kierunków z/i do Unii Europejskiej oraz krajów położonych na wschodzie - Białoruś, Rosja, Kazachstan, Chiny – Nowy Jedwabny Szlak.

Nazwa projektu:
„Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym
Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” – projekt nr 2015-PL-TM-0037-S

Umowa o dofinansowanie nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1129442 z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) podpisana 3.11.2016 r.
Umowa o dofinansowanie nr CEF/017/2015 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisana 22.11.2016 r.

Nazwa zadania:
Opracowanie Studium Wykonalności i Projektu Budowlanego dla projektu nr 2015-PL-TM-0037-S, „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”.

Wykonawca: SYSTRA S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu
Data podpisania umowy: 9.10.2017 r.

Nazwa zadania:
Doradztwo techniczne, ekomomiczno-finansowe i środowiskowe dla projektu nr 2015-PL-TM-0037-S, „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”.

Wykonawca: WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Data podpisania umowy: 7.09.2018 r.

Nazwa zadania:
Działania informacyjne i promocyjne dla projektu
nr 2015-PL-TM-0037-S, „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”.

Wykonawca: 2mgroup Komunikacja Biznesowa Sp. z o.o. Sp. K.
Data podpisania umowy: 28.11.2018 r.

Nazwa zadania:
Audyt finansowy projektu nr 2015-PL-TM-0037-S, „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”.

Wykonawca:
Data podpisania umowy:

previous arrow
next arrow
Slider

Zwiększenie importu i eksportu między
Azją a Europą

Cele i korzyści

Podniesienie potencjału infrastruktury kolejowej Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze do poziomu oczekiwanych zdolności przepustowości składów przyjmowanych do przeładunku towarów i wysyłki koleją w kierunkach wschód i zachód.

W celu zwiększenia możliwości przepustowości RPM niezbędna jest modernizacja i rozbudowa układów torowych 1435 mm i 1520 mm oraz zabudowa nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Podniesienie prędkości

Podniesienie prędkości ruchu pociągów do 40 km/h i zwiększenie dopuszczalnego nacisku do 245 kN/oś

Zapewnienie optymalnej przepustowości

Optymalizacja układu torowego zapewniającą zwiększenie zdolności przepustowej układów torowych i torów dojazdowych oraz usprawnienia pracy manewrowej związanej z obsługą terminali

Bezpieczeństwo

Wdrożenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym

Studium wykonalnościObecnie trwają prace studyjne (feasibility study) obejmujące analizy finansowe, ekonomiczne, techniczne, Opracowane zostaną 4 warianty studium wykonalności z rekomendacją i projektem budowlanym.

wariant 1

wariant modernizacyjny istniejącej infrastruktury kolejowej

wariant 2

wariant modernizacyjny i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej

wariant 3

wariant modernizacyjny i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w maksymalnym zakresie

Finansowanie

Instrument „Łącząc Europę” dla transportu jest instrumentem finansowania służącym realizacji europejskiej polityki w zakresie infrastruktury transportowej. Ma on na celu wspieranie inwestycji w budowę nowej infrastruktury transportowej w Europie i modernizację już istniejącej infrastruktury.

Projekt 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Wartość projektu netto wynosi: 3.813.064 €, w tym środki kwalifikowane 3.241.104 € – dofinansowanie na poziomie 85%.

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) , czytaj więcej …

Mówią o nas

www.pkpcargo.com

2017-10-10

„- To dla nas priorytetowe przedsięwzięcie w przeciągu najbliższych kilku lat. Projekt, z którym wiążemy wielkie nadzieje – mówi Pan Jacek Rutkowski, prezes Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o., zarządcy infrastruktury, spółki z grupy kapitałowej PKP CARGO. – Rejon Przeładunkowy Małaszewicze jest kluczowym miejscem na logistycznej mapie Europy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku przeszedł z fazy planowania do fazy faktycznej realizacji i niezwykle dynamicznie się rozwija. Modernizacja jest konieczna, aby czas transportu koleją z i do Azji był atrakcyjny – dodaje prezes CARGOTOR.”

2017-10-31

Rejon Przeładunkowy Małaszewicze czeka duża modernizacja. Zarządca chce w tym miejscu przebudować stacje przeładunkowe i dostosować infrastrukturę do wyższych parametrów. Spółka CARGOTOR z grupy PKP CARGO i Francuska Systra podpisały właśnie umowę na studium wykonalności i projekt budowlany.

www.slowopodlasia.pl

www.raportkolejowy.pl

2016-12-12

„Środki na inwestycje pochodzą z drugiego naboru CEF, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roKomisja Europejska przekazała polskim beneficjentom podpisane umowy o dofinansowanie szesnastu inwestycji transportowych. Otrzymają one 8 mld zł wsparcia z Instrumentu Łącząc Europę (CEF). Wśród beneficjentów jest CARGOTOR, spółka z Grupy PKP CARGO. CARGOTOR otrzyma wsparcie w wysokości 3,2 mln euro na „Modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią“.”

www.miir.gov.pl

2016-11-22

„Komisja Europejska przekazała polskim beneficjentom podpisane umowy o dofinansowanie 16 inwestycji transportowych. Otrzymają one 8 mld zł wsparcia z Instrumentu Łącząc Europę (CEF).

"Podpisanie umów ze strony UE oznacza, że te środki są już pewne" – podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik. "

previous arrow
next arrow
Slider

Kontakt:

CARGOTOR Sp. z o.o.

ul. Lubelska 13

03-802 Warszawa

projektue@cargotor.com

(22) 290-55-65

KRS: 0000484401

NIP: 7010403200

REGON: 14696885000000

Formularz kontaktowy: